Polityka Prywatności

Witamy w witrynie https://embrional.com („Witryna”) – strona Polityka Prywatności, która porusza zagadnienia ochrony danych osobowych i plików cookies. Rozumiemy, że prywatność w Internecie jest ważna dla użytkowników naszej Witryny, zwłaszcza podczas prowadzenia działalności. Niniejsze oświadczenie reguluje naszą politykę prywatności w odniesieniu do tych użytkowników Witryny („Odwiedzających”). Dotyczy to również tych, którzy odwiedzają ją bez prowadzenia działalności gospodarczej, oraz Odwiedzających, którzy rejestrują się w celu prowadzenia interesów w Witrynie. Czyli wszystkich korzystających z różnych usług oferowanych przez Embrional (dalej „Usługi”) ) („Autoryzowani klienci”).

„Dane osobowe”

Niniejsza polityka prywatności określa nim wszelkie informacje, które identyfikują lub mogą być wykorzystane do zidentyfikowania osoby. Wszystkie dające możliwość skontaktowania się lub zlokalizowania osoby, której te informacje dotyczą. Między innymi chodzi o:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • numer telefonu,
 • numer faksu,
 • adres e-mail,
 • profile finansowe,
 • i informacje o karcie kredytowej

Informacje umożliwiające identyfikację osoby nie obejmują informacji, które są gromadzone anonimowo (to znaczy bez identyfikacji indywidualnego użytkownika). Nie dotyczą też danych demograficznych, które nie są powiązane z zidentyfikowaną osobą.

Jakie dane osobowe są gromadzone?

Możemy zbierać podstawowe informacje o profilu użytkownika od wszystkich naszych Gości. Gromadzimy następujące dodatkowe informacje od naszych Autoryzowanych klientów:

 • nazwiska,
 • adresy,
 • numery telefonów
 • adresy e-mail Autoryzowanych Kientów,
 • charakter i wielkość działalności
 • charakter i wielkość zasobów reklamowych, które Upoważniony klient zamierza kupić lub Sprzedać.

Jakie organizacje zbierają informacje?

Oprócz bezpośredniego gromadzenia informacji, nasi zewnętrzni dostawcy usług (tacy jak firmy obsługujące karty kredytowe, biura rozliczeniowe i banki), którzy mogą świadczyć takie usługi, jak usługi kredytowe, ubezpieczeniowe i depozytowe, mogą zbierać te informacje od naszych Gości i Autoryzowanych klientów. Nie kontrolujemy, w jaki sposób te osoby trzecie wykorzystują takie informacje. Prosimy je o ujawnienie, w jaki sposób wykorzystują dane osobowe przekazane im przez odwiedzających i upoważnionych klientów. Niektóre z tych stron trzecich mogą być pośrednikami, którzy działają wyłącznie jako ogniwa w łańcuchu dystrybucji. Nie przechowują, nie zatrzymują ani nie wykorzystują przekazanych im informacji.

W jaki sposób Witryna wykorzystuje dane osobowe?

Używamy informacji umożliwiających identyfikację osoby w celu dostosowania Witryny, oferowania odpowiednich usług oraz realizacji zleceń kupna i sprzedaży w Witrynie. Możemy wysyłać do Gości i Autoryzowanych klientów e-maile dotyczące badań. Mogą także dotyczyć możliwości zakupu i sprzedaży w Witrynie lub informacji związanych z przedmiotem Witryny. Możemy również wykorzystywać dane osobowe do kontaktowania się z gośćmi i upoważnionymi klientami. Ponadto kontatku może wymagać odpowiedź na określone zapytania lub w celu dostarczenia żądanych informacji.

Komu można udostępniać informacje?

Dane osobowe dotyczące Autoryzowanych klientów mogą być udostępniane innym Autoryzowanym klientom, którzy chcą ocenić potencjalne transakcje z innymi Autoryzowanymi klientami. Możemy udostępniać zagregowane informacje o naszych Gościach, w tym dane demograficzne naszych Gości i Autoryzowanych klientów. Udzielamy ich naszym stowarzyszonym agencjom i dostawcom zewnętrznym. Oferujemy również możliwość rezygnacji z otrzymywania informacji lub kontaktu z nami lub jakąkolwiek agencją działającą w naszym imieniu.

W jaki sposób przechowywane są informacje umożliwiające identyfikację osoby?

Dane osobowe gromadzone przez Embrional są bezpiecznie przechowywane. Nie są dostępne dla osób trzecich lub pracowników Embrional, z wyjątkiem wykorzystania w sposób wskazany powyżej.

Jakie opcje są dostępne dla odwiedzających w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i rozpowszechniania informacji?

Goście i upoważnieni klienci mogą zrezygnować z otrzymywania niezamówionych informacji od nas i / lub naszych dostawców i agencji stowarzyszonych lub kontaktując się z nami. Można to zrobić odpowiadając na wiadomości e-mail zgodnie z instrukcją lub kontaktując się z nami pod adresem support@embrional.com

Ciasteczka

Plik cookie to ciąg informacji, które witryna internetowa przechowuje na komputerze odwiedzającego i które przeglądarka odwiedzającego dostarcza do witryny za każdym razem, gdy odwiedzający wraca.

Czy w witrynie są używane pliki cookie?

Pliki cookie są używane z różnych powodów. Używamy plików cookie, aby uzyskać informacje o preferencjach naszych Gości i usługach, które wybierają. Używamy również plików cookie ze względów bezpieczeństwa, aby chronić naszych Autoryzowanych klientów. Na przykład, jeśli autoryzowany klient jest zalogowany, a witryna nie jest używana przez ponad 10 minut, automatycznie wylogujemy autoryzowanego klienta. Odwiedzający, którzy nie chcą, aby pliki cookie były umieszczane na ich komputerach, powinni ustawić swoje przeglądarki tak, aby odrzucały pliki cookie przed skorzystaniem z https://embrional.com. Wadą takiego działania jest to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać poprawnie bez pomocy plików cookie. Więcej o plikach cookie…

Pliki cookie używane przez naszych usługodawców

Nasi usługodawcy używają plików cookie, które mogą być przechowywane na Twoim komputerze podczas odwiedzania naszej witryny. Więcej informacji na temat używanych plików cookie można znaleźć na naszej stronie z informacjami o plikach cookie.

W jaki sposób Embrional wykorzystuje dane logowania?

Embrional wykorzystuje dane logowania, w tym między innymi adresy IP dostawców usług internetowych i typów przeglądarek w celu

 • analizowania trendów,
 • administrowania Witryną,
 • śledzenia ruchu
 • korzystania z niej przez użytkownika
 • gromadzenia szerokich informacji demograficznych

Którzy partnerzy lub usługodawcy mają dostęp do danych osobowych odwiedzających i / lub upoważnionych klientów w Witrynie?

Niniejsza Polityka Prywatności określa iż zespół Embrional zawarł i nadal będzie zawierać partnerstwa i inne powiązania z wieloma dostawcami. Tacy dostawcy mogą mieć dostęp do pewnych informacji umożliwiających identyfikację osoby, jeśli potrzebują znać podstawy oceny upoważnionych klientów pod kątem kwalifikowalności usług. Nasza polityka prywatności nie obejmuje gromadzenia ani wykorzystywania tych informacji.

Ujawnienie danych osobowych w celu zachowania zgodności z prawem.

Ujawnimy dane osobowe w celu zastosowania się do nakazu sądowego, wezwania do sądu lub wniosku organów ścigania o ujawnienie informacji. Będziemy również ujawniać dane osobowe, gdy będzie to uzasadnione, aby chronić bezpieczeństwo naszych Gości i Upoważnionych klientów.

W jaki sposób Witryna zabezpiecza dane osobowe?

Wszyscy nasi pracownicy znają naszą politykę i praktyki dotyczące bezpieczeństwa. Dane osobowe naszych gości i upoważnionych klientów są dostępne tylko dla ograniczonej liczby wykwalifikowanych pracowników, którym nadano hasło w celu uzyskania dostępu do informacji. Regularnie kontrolujemy nasze systemy i procesy bezpieczeństwa. Wrażliwe informacje, takie jak numery kart kredytowych, są chronione protokołami szyfrowania w celu ochrony informacji przesyłanych przez Internet. Chociaż podejmujemy komercyjnie uzasadnione środki w celu utrzymania bezpiecznej witryny, komunikacja elektroniczna i bazy danych są narażone na błędy, manipulacje i włamania, i nie możemy zagwarantować, że takie zdarzenia nie będą miały miejsca i nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Gości ani Upoważnionych Klientów w takich przypadkach.

W jaki sposób Odwiedzający mogą poprawić wszelkie nieścisłości w danych osobowych?

Goście i Upoważnieni Klienci mogą kontaktować się z nami, aby zaktualizować dotyczące ich dane osobowe lub poprawić wszelkie nieścisłości, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@embrional.com

Czy odwiedzający może usunąć lub dezaktywować dane osobowe gromadzone przez Witrynę?

Zapewniamy odwiedzającym i upoważnionym klientom mechanizm usuwania / dezaktywacji danych osobowych z bazy danych Witryny poprzez kontakt. Jednak ze względu na kopie zapasowe i zapisy usunięć, usunięcie wpisu Odwiedzającego bez zachowania niektórych szczątkowych informacji może być niemożliwe. Osoba, która zażąda dezaktywacji danych osobowych, będzie miała te informacje funkcjonalnie usunięte, a my nie będziemy sprzedawać, przekazywać ani wykorzystywać danych osobowych dotyczących tej osoby w jakikolwiek sposób.

Twoje prawa

Na mocy przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu
 • sprostowania
 • usunięcia
 • ograniczenia przetwarzania
 • sprzeciwu wobec przetwarzania
 • przenoszenia danych
 • złożenia skargi do organu nadzorczego
 • wycofania zgody

Co się stanie, jeśli zmieni się polityka prywatności?

Poinformujemy naszych Gości i Upoważnionych Klientów o zmianach w naszej polityce prywatności, publikując takie zmiany w Witrynie. Jeśli jednak zmienimy naszą politykę prywatności w sposób, który może spowodować ujawnienie informacji umożliwiających identyfikację osoby, o których ujawnienie uprzednio zażądał gość lub upoważniony klient, skontaktujemy się z takim Gościem lub Upoważnionym Klientem, aby umożliwić temu Odwiedzającemu lub Upoważnionemu Klientowi zapobieganie takie ujawnienie.

Linki:

https://embrional.com zawiera linki do innych stron internetowych. Pamiętaj, że kliknięcie jednego z tych linków powoduje przejście do innej witryny internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych witryn, do których prowadzą łącza, ponieważ ich polityka prywatności może różnić się od naszej.

This page is also available in: angielski